Bénéficiaires de la délibération RN n° 102/2014

Liste des organismes ayant adressé au Comité sectoriel du Registre national un engagement de conformité recevable aux conditions de la délibération RN n° 102/2014 du 10 décembre 2014
Date de l'entrée en vigueur Bénéficiaire
15/12/2017Vlaams Agentschap voor Persoon met een Handicap
30/08/2017AVSB - Agenschap voor Vlaamse Sociale Bescherming
23/12/2016Fonds culturel
23/12/2016Topstukkenfonds
23/12/2016Vlaamse Regular voor de Media
01/12/2016VASGAZ
10/11/2016Fonds Jongerenwelzijn
20/10/2016Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden aangelegenheden (VIPA)
04/08/2016Agentschap Innoveren en Ondernemen
29/06/2016Vlaams Fonds voor de Lastendelging
08/06/2016Agentschap Informatie Vlaanderen
08/06/2016Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen
30/07/2015Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)
10/12/2014BLOSO